- Vi ser at flere av pasientene i studien har fått komplett respons - fravær av sykdom. Dette er pasienter som har hatt en rekke tilbakefall etter annen behandling, forteller Fredrik Schjesvold. Han sier det er for tidlig å kunne konkludere med at det er blitt kurert for kreften. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Pasienter med benmargskreft ble kreftfrie i norsk klinisk studie med celleterapi

- Flere av de åtte norske myelomatosepasientene som deltar i en klinisk studie med den avanserte celleterapien ide-cel har blitt kreftfrie av den uhelbredelige kreftformen.