ASH 2020
Lyseblå Chimeric Antigen Receptors (CAR) binder seg til CD19 molekyler (lilla) på en leukemicelle. Dette aktiverer en signalkaskade i T-cellen som som leder til apoptose - programmert celledød - i kreftcellen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

To nye genterapier til behandling av blodkreft kan bli tatt i bruk i Norge

Bestillerforum har vedtatt at det skal igangsettes en hurtig metodevurdering av de to nye CAR-T legemidlene Tecartus og Abecma (ide-cel) for behandling av blodkreft. - CAR-T celleterapi er en svært lovende behandling innen myelomatose, sier overlege Fredrik Schjesvold på Oslo myelomatosesenter. Nå har senteret startet en pasientstudie med ide-cel.