EU-kommisjonen har godkjent det bispesifikke legemidlet Lunsumio Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom. Godkjenningen er Roche´ andre EU-godkjenning innen lymfom i 2022.

Legemidler og biotek

Ny immunterapi mot lymfekreft godkjent i Europa - er et alternativ til CAR-T behandling

EU-kommisjonen har godkjent det bispesifikke legemidlet Lunsumio (mosunetuzumab). Dette representerer en ny type behandling for pasienter med follikulært lymfom – den vanligste formen for saktevoksende non-Hodgkin-lymfom (NHL).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)