Blodkreft
Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) er en en type non-Hodgkin lymfom. Nå er Polivy ett skritt nærere en markedsføringstillatelse i Europa for behandling av pasienter med tidligere ubehandlet DLBCL. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Blodkreft

Polivy anbefales som førstelinjebehandling av lymfom

Ekspertene til det Europeiske legemiddelbyrået EMA anbefaler at EU godkjenner Polivykombinasjon til pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)