- UV1 vaksinen er veldig interessant, fordi den ser ut til å øke T-celleresponsen og det ser ut til å oppstå en synergisk effekt når den gis i kombinasjon med PD-1 hemmeren pembrolizumab. Dette kan øke sannsynligheten for respons på lungekreftpasientene uten at bivirkningene blir større, sier Odd Terje Brustugun.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Han skal lede lungekreftstudie som kombinerer immunterapi med norsk kreftvaksine

Overlege og professor Odd Terje Brustugun skal lede en pasientstudie som undersøker effekten av Ultimovacs sin kreftvaksine UV1 og MSDs immunterapi Keytruda på pasienter med ikke-småcellet lungekreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)