Hos pasienter med stabile hjernemetastaser, resulterte behandling med Enhertu høyere progresjonsfri overlevelse enn Kadcyla. I denne undergruppen, forbedret Enhertu progresjonsfri overlevelse i gjennomsnitt med 15 måneder mot 3 måneder for Kadcyla. Blant pasienter uten hjernemetastaser ved baseline, ble ikke median progresjonsfri overlevelse nådd for Enhertu og var 7,1 måneder for Kadcyla. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

SABCS: Enhertu forbedrer overlevelsen hos pasienter med HER2 positiv brystkreft som har spredd seg til hjernen

Data fra DESTINY-Breast03 studien som ble presentert på ESMO i september viste at Enhertu gir kvinner som har HER2 positiv brystkreft med spredning betydelig lengre tid til sykdomsprogresjon eller død enn Kadcyla. Nå viser nye data at denne effekten holdt seg på tvers av undergrupper, inkludert pasienter med hjernemetastaser.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)