Øker overlevelsen: EU har sagt ja til kombinasjonsbehandlingen Opdivo og Cabometyx som førstelinjebehandling av pasienter med avansert nyrekreft. Trolig vil Beslutningsforum vedta om legemiddelkombinasjonen skal innføres før sommeren. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Cabometyx og Opdivo-kombo godkjent i EU mot avansert nyrecellekreft

EU-kommisjonen har godkjent immunterapien Opdivo (nivolumab) og tyrosinkinasehemmeren Cabometyx (cabozantinib) som førstelinjebehandling av nydiagnostisert pasienter med avansert nyrekreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)