Beslutningsforum sa mandag ja til at kombinasjonsbehandlingen Opdivo og Cabometyx kan tilbys som førstelinjebehandling til pasienter med avansert nyrecellekreft. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til ny kombinasjonsbehandling med immunterapi for avansert nyrecellekreft

Beslutningsforum sa mandag ja til at kombinasjonsbehandlingen Opdivo og Cabometyx kan tilbys som førstelinjebehandling til pasienter med avansert nyrecellekreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)