ESMO 2020
CheckMate -9ER studien viser at pasientene som får Opdivo + Cabometyx reduserer risikoen for død med 40 prosent og har dobbelt så lang progresjonsfri overlevelse som de som kun får Sutent, sier Dr. Toni Choueiri. Han er studiens hovedforfatter. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Nyrekreft: Opdivo i kombinasjon med Cabometyx reduserer risikoen for død med 40%

Immunterapien Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med tyrosinkinasehemmeren Cabometyx (cabozantinib) reduserer risikoen for død hos nydiagnostiserte nyrekreftpasienter med 40 prosent sammenliknet med standardbehandlingen Sutent.