ASH 2020
Overlege Fredrik Schjesvold oppsummerer sentrale CAR-T studier som er presentert på ASH. Han mener at allogen CAR-T teknologi kan revolusjonere behandlingen. - Men det må flere studier til før vi kan konkludere, sier han. National Institutes og Health

Legemidler og biotek

Banebrytende CAR-T studie med T-celler fra friske donorer

På årsmøtet til i American Society of Hematology er det presentert flere banebrytende kliniske studier med CAR-T celleterapi innen en rekke blodkreftdiagnoser. - En av de store nyhetene var en tidligfasestudie der man behandler myelomatosepasienter med T-celler fra friske donorer. Denne teknologien har potensiale til å revolusjonere CAR-T behandlingen, sier overlege Fredrik Schjesvold på Oslo Myelomatosesenter.