ASH 2020
Overlege Fredrik Schjesvold oppsummerer sentrale CAR-T studier som er presentert på ASH. Han mener at allogen CAR-T teknologi kan revolusjonere behandlingen. - Men det må flere studier til før vi kan konkludere, sier han. National Institutes og Health

Legemidler og biotek

Banebrytende CAR-T studie med T-celler fra friske donorer

På årsmøtet til i American Society of Hematology er det presentert flere banebrytende kliniske studier med CAR-T celleterapi innen en rekke blodkreftdiagnoser. - En av de store nyhetene var en tidligfasestudie der man behandler myelomatosepasienter med T-celler fra friske donorer. Denne teknologien har potensiale til å revolusjonere CAR-T behandlingen, sier overlege Fredrik Schjesvold på Oslo Myelomatosesenter.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)