ASH 2020
Etter at en CAR-T (grønn) gjenkjenner en kreftcelle (lilla) via dets antigen, binder den seg til det antigenet. Det aktiverer CAR-T’en, og får den til å produsere forbindelser inkludert cytokiner som dreper tumorcellen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny studie: Janssens CAR-T legemiddel med stor effekt på myelomatose

Mer enn tre fjerdedeler av myelomatosepasientene som ble behandlet med en eksperimentell CAR-T-terapi fra Janssen lever minst ett år uten at kreften deres forverres. Det viser en studie som ble presentert på årsmøtet til i American Society of Hematology.