ASH 2020
Etter at en CAR-T (grønn) gjenkjenner en kreftcelle (lilla) via dets antigen, binder den seg til det antigenet. Det aktiverer CAR-T’en, og får den til å produsere forbindelser inkludert cytokiner som dreper tumorcellen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny studie: Janssens CAR-T legemiddel med stor effekt på myelomatose

Mer enn tre fjerdedeler av myelomatosepasientene som ble behandlet med en eksperimentell CAR-T-terapi fra Janssen lever minst ett år uten at kreften deres forverres. Det viser en studie som ble presentert på årsmøtet til i American Society of Hematology.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)