ASH 2021
Å legge Sarclisa (isatuximab) - et CD38-rettet monoklonalt antistoff - til standardbehandlingen gir dypere og lengre responser for nydiagnostiserte myelomatosepasienter. Bildet er tatt med mikrograf og viser myelomatoseceller tatt fra en benmargsbiopsi. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

ASH 2021: Isatuximab-kombo kan bli ny standardbehandling for nydiagnostiserte myelomatosepasienter.

Å legge Sarclisa (isatuximab) på toppen av standardbehandlingen med tre legemidler gir dypere og lengre responser for nydiagnostiserte myelomatosepasienter som skal gjennom behandling med autolog stamcelletransplantasjon (HMAS). - Ikke overraskende, sier Tobias Schmidt Slørdahl. Han er lege, forsker og foreleser på St. Olavs Hospital og NTNU.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)