EUs ekspertpanel anbefaler at Novo Nordisk' nye diabetes-tablett godkjennes

Legemidler og biotek
TIDLIG BEHANDLING: Symptomene kan være vage og det er viktig å sette i gang tidlig behandling. Diabetes behandles med kost og mosjon, blodsukkersenkende tabletter og eventuelt insulin i tillegg Foto: iStock
EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler, CHMP, anbefaler at Novo Nordisk sin nye diabetes 2-tablett Rybelsus (oral semaglutide) får markedsføringstillatelse.