EHA25
– IKEMA-dataene som ble vist under EHA25-kongressen kan få stor betydning for norske pasienter dersom det blir godkjent av Beslutningsforum, sier overlege Fredrik Schjesvold.

Legemidler og biotek

En ny standardbehandling for myelomatose?

En ny trippelbehandling gir betydelig økt progresjonsfri overlevelse for myelomatosepasienter, viser IKEMA-studien.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil