En ny standardbehandling for myelomatose?

Legemidler og biotek
EHA25
– IKEMA-dataene som ble vist under EHA25-kongressen kan få stor betydning for norske pasienter dersom det blir godkjent av Beslutningsforum, sier overlege Fredrik Schjesvold.
En ny trippelbehandling gir betydelig økt progresjonsfri overlevelse for myelomatosepasienter, viser IKEMA-studien.