EHA25

Legemidler og biotek

Ny behandlingsmulighet for pasienter med AL amyloidose: Daratumumab sammen med CyBorD

Pasienter med nydiagnostisert AL amyloidose kan snart få et nytt behandlingsalternativ: Daratumumab (Darzalex) sammen med standardbehandlingen som er kjemoterapikombinasjonen cyclophosphamide, bortezomib, og dexamethasone (CyBorD).
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil