EHA25

Legemidler og biotek

Ny behandlingsmulighet for pasienter med AL amyloidose: Daratumumab sammen med CyBorD

Pasienter med nydiagnostisert AL amyloidose kan snart få et nytt behandlingsalternativ: Daratumumab (Darzalex) sammen med standardbehandlingen som er kjemoterapikombinasjonen cyclophosphamide, bortezomib, og dexamethasone (CyBorD).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)