Ny behandlingsmulighet for pasienter med AL amyloidose: Daratumumab sammen med CyBorD

Legemidler og biotek
EHA25
Pasienter med nydiagnostisert AL amyloidose kan snart få et nytt behandlingsalternativ: Daratumumab (Darzalex) sammen med standardbehandlingen som er kjemoterapikombinasjonen cyclophosphamide, bortezomib, og dexamethasone (CyBorD).