I sammenlikningsstudie gir JAK-hemmeren Rinvoq bedre effekt både på primære og sekundære endepunkter enn Dupixent blant pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem. Bildet viser pasient med alvorlig eksem. Foto: Oslo Universitetssykehus/Ekspertsykehuset

Legemidler og biotek

Rinvoq er mer effektiv enn Dupixent blant voksne pasienter med atopisk eksem

Signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren Rinvoq fikk mindre eksem og kløe sammenlignet med pasienter som ble behandlet med Dupixent.