- Jeg syns det er svært positivt at semaglutid har blitt godkjent av FDA for behandling av fedme og håper at det snart blir godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA, sier Serena Tonstad. Hun er overlege på OUS.

Bransjenytt

USA har godkjent semaglutid til behandling av fedme

FDA har godkjent NovoNordisk sitt legemiddel semaglutid som et nytt behandlingsalternativ for pasienter med fedme. -Jeg syns det er svært positivt at behandlingen har blitt godkjent av FDA og håper at den snart blir godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.