Revolusjonerende funn, sier Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier,   Forskning

Ny studie viser lovende resultater for nytt fedmelegemiddel

Legemidlet semaglutid viser lovende resultater ved vektreduksjon viser ny studie.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)