Biogen ber FDA godkjenne det første legemidlet som kan bremse Alzheimer

Legemidler og biotek
Alzheimers skyldes et protein kalt amyloid som danner unormale avsetninger på nevronene i hjernen til mennesker med Alzheimer. Biogen hevder at aducanumab fjerner disse amyloid-avsetningene. Nå har selskapet søkt FDA om å godkjenne legemidlet.
Biogen har sendt inn en søknad der de ber de amerikanske legemiddelmyndighetene godkjenne sitt mye omtalte Alzheimerlegemiddel aducanumab. Hvis det blir godkjent, vil aducanumab bli det første legemidlet som kan bremse utviklingen av sykdommen.