Beslutningsforum og det omfattende og komplekse byråkratiet som er bygd rundt, demper veksten i statens utgifter, men gjør at det tar urimelig lang tid før pasientene får tilgang til innovative legemidler.

Legemidler og biotek

HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil - Beslutningsforum blir lovfestet