Beslutningsforum og det omfattende og komplekse byråkratiet som er bygd rundt, demper veksten i statens utgifter, men gjør at det tar urimelig lang tid før pasientene får tilgang til innovative legemidler.

Legemidler og biotek

HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil - Beslutningsforum blir lovfestet

(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)