Vitrakvi representerer et nytt behandlingsprinsipp. som retter seg mot kreftens genetiske vekstdrivere og ikke på kreftens plassering i kroppen.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Bayers presisjonsmedisin mot kreft snart godkjent i EU og Norge

EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler, CHMP, har anbefalt at Bayers Vitrakvi får markedføringstillatelse. Vitrakvi blir dermed det første legemidlet i Europa som bekjemper svulster med en spesifikk genetisk mutasjon uansett hvor i kroppen sykdommen startet.