Basert på FIGARO-DKD-studien, som dekker et bredt spekter av alvorlighetsgrader av kronisk nyresykdom assosiert med type 2-diabetes har Bayer søkt EU om utvidelse av indikasjonen for Kerendia til å omfatte tidlige stadier av kronisk nyresykdom assosiert med type 2 diabetes.

Legemidler og biotek

Bayer ber om EU-ja for behandling av nyrepasienter i tidlig fase

Bayer søker EU om utvidelse av indikasjonen for Kerendia til å omfatte tidlige stadier av kronisk nyresykdom assosiert med type 2 diabetes.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)