ESC 2021
Kerendia reduserte risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 13 prosent hos pasienter med kronisk nyresykdom og type 2-diabetes. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Kerendia reduserer risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser

Kerendia reduserte risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 13 prosent hos pasienter med kronisk nyresykdom og type 2-diabetes. Resultatene skyldes primært at pasientene oppnådde en 29 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser.