ASCO20
Pasienter som ble behandlet med det målrettede kreftlegemidlet Enhertu hadde en 41% reduksjon i risiko for død sammenlignet med pasienter som fikk kjemoterapi Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Magesekkreft: Enhertu forbedret overlevelsen med 41 prosent i forhold til kjemoterapi

Daiichi Sankyo og AstraZenecas målrettede kreftlegemiddel Enhertu (trastuzumab deruxtecan) viste en forbedring i objektiv responsrate (ORR) og totaloverlevelse (OS) i forhold til kjemoterapi.