ASCO20
Dette er oppsiktsvekkende resultater for en pasientgruppe som i dag har en svært høy tilbakefallsprosent. Med dagens behandling får halvparten av pasientene tilbakefall eller dør i løpet av to år etter operasjon, sier overlege Odd Terje Brustugun

Legemidler og biotek

AstraZeneca med studie som kan endre behandlingen av en gruppe lungekreftpasienter

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft som fikk EGFR-hemmeren Tagrisso (osimertinib) etter operasjon oppnådde en reduksjon i risikoen for tilbakefall eller død på 83%.