Legemidler og biotek

ACC: Forxiga viser effekt hos hjertesviktpasienter uavhengig av tidligere behandling

- AstraZenecas Forxiga (dapagliflozin) reduserer risikoen for forverring av hjertesvikt og død blant hjertesviktpasienter som har redusert hjertepumpefunksjon uavhengig av hvilke annen medisinsk hjertebehandling de får i tillegg.