AbbVies JAK-hemmer Rinvoq godkjent for behandling av revmatisme

Legemidler og biotek
EU-Kommisjonen har nå godkjent Rinvoq - AbbVies JAK-hemmer for behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt eller revmatisme. Det er dermed også tilgjengelig for norske pasienter.
EU-Kommisjonen har godkjent Rinvoq for behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt. Abbvie har store forventninger til det nye behandlingsprinsippet.