Skyrizi representerer er et nytt behandlingsprinsipp som retter seg mot voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse