Skyrizi representerer er et nytt behandlingsprinsipp som retter seg mot voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Legemidler og biotek

AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse