AbbVies Skyrizi har fått markedsføringstillatelse

Legemidler og biotek
Skyrizi representerer er et nytt behandlingsprinsipp som retter seg mot voksne pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.