Helseteknologi

- Coronasituasjonen har bekreftet behovet for teknologiske løsninger som gir helsepersonell en enkel og sikker tilgang på pasient- og brukeropplysninger, og at innbyggerne får tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, sier Høie.

Høie vil ha fortgang i arbeidet med en felles kommunal helsejournal

Norske kommuner må rydde opp i jungelen av pasientjournaler og trenger en ny felles journal så raskt som mulig. Coronakrisen gjør at Helseministeren nå vil ha fortgang i å bygge en felles kommunal journal, også kjent som Akson.

Publisert

I dag har en typisk norsk kommune både fem og seks ulike pasientjournalsystemer. Disse journalsystemene kan ikke dele og utveksle pasientinformasjon seg i mellom og de kan heller ikke kommunisere med journalsystemene som blir brukt av fastleger og sykehus. Dette går utover kvaliteten og kostnadene på tjenestene som kommunene tilbyr sine innbyggere.

Han forteller at coronasituasjonen har bekreftet behovet for teknologiske løsninger som gir helsepersonell en enkel og sikker tilgang på pasient- og brukeropplysninger, og at innbyggerne får tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og løsninger som gjør data tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning og forskning.

Journaljungel

Helseministeren mener at de mange journalløsningene ikke er gode nok for å understøtte en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste.

- Målbildet om én innbygger - én journal er viktig for å utvikle pasientens helsetjeneste. Vi har et stort behov for felles pasientjournalløsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Det er ikke bare koordineringen og kommunikasjonen mellom kommunene og sykehusene som må bli bedre, den må også bli bedre innad i kommunene. Det kan finnes fem-seks forskjellige journaler i hver kommune, sier statsåden.

For å planlegge for statens videre tilrettelegging for Akson, harstatsråden nå sendt ut brev til alle kommuner utenfor Midt-Norge. Kommunene inviteres til å signere en intensjonserklæring for å trygge regjeringen på at kommunene stiller seg bak det videre arbeidet med å realisere Akson.

Midt-Norge i tet

Høie forteller at kommunene i Midt-Norge ligger foran i arbeidet med å realisere én innbygger – én journal gjennom arbeidet med Helseplattformen i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og omfattes ikke av arbeidet med Akson. Med Akson og Helseplattformen i Midt-Norge vil innbyggerne møte en bedre koordinert og informert helsetjeneste hvor de slipper å gjenta opplysninger som allerede er registrert, og vil få en samlet oversikt over egne helseopplysninger, inkludert svar på prøver.

- Dette er en viktig milepæl. Det har vært et godt samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og kommunesektoren i forkant. KS har gjort en solid jobb med å koordinere kommunesektoren, og mange av kommunene har allerede signalisert at de vil være med videre. Stat og kommunene må jobbe sammen i det videre arbeidet med å realisere pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det sentrale styringsdokumentet er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med aktørene i helse- og omsorgssektoren. Styringsdokumentet blir nå kvalitetssikret eksternt i tråd med statens prosjektmodell. Kvalitetssikringsrapporten vil foreligge i juni. Intensjonserklæringene fra kommunene vil, sammen med kvalitetssikringsrapporten, bli en viktig del av grunnlaget når regjeringen skal ta stilling til statens rolle i den videre prosessen.

Prislapp 11 milliarder

- Prislappen på Akson er 11 milliarder kroner og er et kjempeløft både for stat og kommuner. Tidligere har direktøren for Direktoratet for ehelse Christine Bergland fortalt HealthTalk at teknologiinvesteringene “bare” utgjør om lag 20-25 prosent av det samlede budsjettet og at hun ønsker å få med norske helseselskaper som leverandører:

- I det samlede budsjettet på 11 milliarder kroner ligger også alle andre kostnader for å innføre Akson. Det er viktig å få fram at teknologien vi anskaffer her er en plattform som vil legge til rette for at mange leverandører kan skape nye helsetjenester og distribuere dem på plattformen. Dersom et selskap har en god velferdsteknologisk løsning, så er det i dag krevende å få den solgt til mange kommuner - fordi kundene er så ulike og det er så mange ulike journalsystemer. Med Akson vil dette selskapet få økte muligheter til å selge tjenesten sin til kommunene nettopp fordi det ligger en felles løsning med blant annet felles grensesnitt og standarder i bunn, sier Bergland.

- Så her vil det være mulig for norske e-helseselskaper å kople seg på og få drahjelp fra Akson.

Powered by Labrador CMS