HT Live

Grønt lys fra KS: - Kommune-Norge trenger Akson

Helseteknologi,   Politikk
-I dag har en typisk norsk kommune både fem og seks ulike pasientjournalsystemer. De kan ikke dele pasientinformasjon seg i mellom og de kan heller ikke kommunisere med journalsystemene som blir brukt av fastleger og sykehus, sier Kristin Wieland fra KS. Foto: HealthTalk
Kommunenes Sentralforbund (KS) er krystallklar: - Norske kommuner trenger å rydde opp i jungelen av pasientjournaler og trenger en ny felles journal så raskt som mulig.