Legemidler og biotek

Legemiddelverket har sagt ja. Nå sitter Helseminister Bent Høie og vurderer om han skal bevilge penger i neste års statsbudsjett slik at Aimovig kommer på blå resept.

Legemiddelverket gir ny migrenemedisin grønt lys. Vil Bent Høie gå for “blå”?

Statens Legemiddelverk mener at pasienter med kronisk migrene bør få migrenemedisinen Aimovig på statens regning. Nå er det opp til Helseminister Bent Høie om han vil rydde plass i statsbudsjettet til de drøye 100 millioner kronene som Aimovig vil koste skattebetalerne årlig.

Publisert

I refusjonsrapporten slår Statens Legemiddelverk (SLV) fast at migrenemedisinen Aimovig er kostnadseffektiv for pasienter med kronisk migrene - det vil si pasienter som har flere enn 15 dager med migrene i måneden og som har prøvd tre andre migrenemedisiner uten å nå behandlingsmålet. I praksis er det dermed maksimalt 6000 pasienter som kan få Aimovig på blå resept.

Høie må ta valget

Nå sitter politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og gjennomgår refusjonsrapporten og vurderer om de skal bevilge penger i neste års statsbudsjett slik at Aimovig kommer inn på refusjonslisten. Pasienter med kronisk migrene vil derfor tidligst få migrenemedisinen Aimovig refundert av staten fra 1. januar 2020.

Slik er veien til blå resept

Det er Stortinget som i desember 2019 skal gjøre den endelige beslutningen i forbindelse med statsbudsjettvedtaket. Men siden vi har en flertallsregjering vil saken i realiteten være opp- og avgjort allerede i august/september.

Hodepine Norge vil ha overgangsordning

Pasientforeningen Hodepine Norge håpet at Stortinget ville gi Aimovig blå resept under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni. Det skjedde imidlertid ikke. Nå mener pasientforeningen at det er for lenge å vente på blå resept til 1. januar 2020. Hodepine Norge ber nå i et brev til helseministeren om et møte der de sammen ser på mulighetene for å finne en overgangsordning for de hardest rammede pasientene.

Stiv pris - Novartis har gitt rabatt

Eksperter tror på at Aimovig vil innlede en ny æra i migrenebehandlingen, men prisen er høy. Makisimalpris i apotek (AUP) på Aimovig utgjør ifølge Legemiddelverket omtrent 70 000 kroner i året per pasient.

Budsjettvirkningen for Folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Aimovig er med utgangspunkt i denne maksimalprisen beregnet til å koste omtrent 209 millioner kroner per år.

Men Statens Legemiddelverk forteller at i løpet av saksbehandlingen har Novartis kommet med flere pristilbud. Pristilbudene omfatter både den totale migrenepopulasjonen, de med høyfrekvent episodisk migrene og kronisk migrene, og senest kun pasientgruppen med kronisk migrene som ikke har nådd behandlingsmålet etter å ha forsøkt tre profylaktiske - det vil si forebyggende - legemidler tidligere.

Legemiddelverket mener nå at den konfidensielle rabatten som er tilbudt av Novartis for de med kronisk migrene er tilstrekkelig til at at kostnadene står i et rimelig forhold til nytten. Trolig er de årlige budsjettkonsekvensene i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Lang saksbehandlingstid

Aimovig ble godkjent i Norge 7. august 2018 til forebygging av migrene hos voksne pasienter som har minst fire migrenedager i måneden. Hallstein Husbyn er enhetsleder i Legemiddelverket. Han forteller at de har stor forståelse for at migrenepasienter venter på svar i denne saken, og at den dessverre har tatt lenger tid å behandle enn fristen på 180 dager.

En revolusjon innen migrenebehandling

Dr. Anne Christine Poole leder Volvat Hodepinesenter og beskriver Aimovig som en revolusjon innen migrenebehandling. Hun har vært hovedutprøver i Norge gjennom 5 år, og har dermed svært god erfaring med denne medisinen.

Les også: Danske migrenepasienter reiser til Norge for å kjøpe Aimovig.

- Dette er den mest moderne måten å behandle pasienter som lider av hyppige migreneanfall. For første gang er det produsert et legemiddel som forebygger migrene på basis av kunnskapen om selve migrenemekanismen. Man har funnet ut at peptidet CGRP utløser og opprettholder migreneanfallene, sier Poole. Hun sier at Aimovig ikke vil fjerne sykdommen, men kan gi betydelig færre anfall og en bedre livskvalitet for mange.

CGRP står for Calcitonin Gen-Relatert Peptid. Aimovig inneholder et antistoff som forhindrer aktivering av CGRP. Medisinen injiseres med en penn en gang hver 4. uke og virker på den måten forebyggende mot anfall.

- Vi har mange pasienter som allerede har startet behandling med Aimovig med en frapperede effekt. Det er mange som er hardt rammet av migrene og har behov for medisinen, forteller Poole.

– De har kjent på livet, og ser nå hvordan det er å leve et normalt liv. Men så blir det tatt fra dem igjen fordi de ikke har råd til å betale 5462 kr hver fjerde uke, sier hun.

Men nå er det håp for pasienter med kronisk migrene. Men de må altså vente til Regjeringen har presentert statsbudsjettet i oktober før de kan juble.

Pasienter med kroniske migrene vil tidligst få migrenemedisinen Aimovig refundert av staten fra 1. januar 2020.

Dette er de viktige budsjettmilepælene for Aimovig

  • Helseministeren har frist til å levere inn sitt forslag til fordeling av Helsedepartementets budsjettramme til finansminister Siv Jensen allerede i slutten av juli. Dersom Aimovig ikke er med her er løpet kjørt
  • Deretter vil Regjeringen i en egen regjeringskonferanse gjøre en vurdering av budsjettforslagene til samtlige departementer og beslutte fordelingen av friske penger til nye politiske prioriteringer i budsjettåret 2020.
  • Dersom Aimovig ikke kommer inn i denne fordelingspotten vil det bety at toget er gått for denne gangen og migrenepasientene må vente til statsbudsjettet for 2021 for en ny vurdering.

Over 750.000 nordmenn er rammet av migrene.

  • Symptomer på migrene er som oftest hodepineanfall som begynner vagt, men så blir ensidig, pulserende, skarp og kraftig. Mange opplever også kvalme og oppkast.
  • Anfallene kan vare i 4–72 timer.
  • 10–20 prosent av dem med migrene har såkalt aura, som er et forvarsel om et migreneanfall.
  • Omtrent 15 prosent av alle kvinner og syv prosent av alle menn i Norge har migrene.

Kilde: Norsk helseinformatikk

Powered by Labrador CMS