Dette er de viktigste lungekreftnyhetene på ESMO

(ESMO/Paris) Overlegene Maria Bjaanæs og Vilde Haakensen oppsummerer de viktigste ESMO-nyhetene på lungekreftområdet. Blant annet har studier med adjuvant og neoadjuvant behandling i tidlige behandlingslinjer vekket deres interesse.

Publisert Sist oppdatert

Dette er den først fysiske ESMO-kongressen siden korona-pandemien flyttet europas største kreftkongress inn i en en heldigital ramme. Årets kongress kan fortsatt følges digitalt, men tusenvis av onkologer fra USA og Europa har gjort som Maria Bjaanæs og Vilde Haakensen og reist til Paris for å utveksle faglige erfaringer.

Begge jobber til daglig på Avdeling for kreftbehandling, OUS.

- Det har kommet mange studier innen adjuvant og neoadjuvant behandling de senere årene. Studier viser at mange som får neoadjuvant kan bli helt eller delvis kvitt kreften før operasjon. Dette er selvsagt positivt for overlevelse på lang sikt, sier Vilde Haakensen.

På årets kongress har det vært flittig diskutert når det er optimalt å anvende en slik behandlingesstrategi.

- Adjuvant behandling med Osimertinib ble godkjent i Beslutningsforum for bare noen uker siden og er nå tilgjengelig for norske pasienter. Når det gjelder neoadjuvant behandling tar det nok noe tid før dette blir tilgjengelig som standardbehandling for norske lungekreftpasienter, sier Maria Bjaanæs.

- Det er sendt inn flere søknader til Beslutningforum både innen adjuvant og neoadjuvant behandling, så her kan vi vente et svar om ikke så lenge. Men vi trenger også mer forskning for å dokumentere nye behandlingsregimer, og her er jo ESMO den rette arenaen sier Vilde Haakensen.

De to overlegene som jobber på Avdeling for kreftbehandling på Oslo Universitetssykehus snakker blant annet om disse studiene:

  • ADAURA (adjuvant

  • CANOPY-A (adjuvant)

  • CheckMate 816 (neoadjuvant)

  • ImPower 010 (adjuvant)

  • CodeBreaK 200 (KRAS G12C-hemmer)

  • IPSOS (1. linje immunterapi)

  • Studie som har påvist en mekanisme som viser at svevestøv kan utløse lungekreft hos personer som aldri har røykt
Powered by Labrador CMS