Nyrestudie feilet: Effektiv immunterapikombinasjon reduserte ikke tid til tilbakefall

- Pasienter som fikk både Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) som adjuvant behandling etter å ha fått nyren fjernet, oppnådde ikke bedre sykdomsfri overlevelse (DFS) enn pasientene som fikk placebo. Det forteller doktor Robert Motzer som leder fase 3 studien CheckMate -914.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk intervjuet Motzer etter at han søndag la frem de negative og overraskende resultatene. Robert Motzer jobber på Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

CheckMate -914-studien evaluerer kombinasjonsbehandlingen i seks måneder med Opdivo pluss Yervoy som adjuvant behandling for pasienter med lokalisert nyrecellekarsinom som har gjennomgått hel eller delvis fjerning av nyren og som har moderat eller høy risiko for tilbakefall. - Studien når ikke det primære endepunktet som var sykdomsfri overlevelse (DFS), sier Motzer.

Han forteller at medisinsk behandling etter nefrektomi (fjerning av nyren) er et kritisk behov da tilbakefall kan forekomme hos mer enn halvparten av pasientene med ugunstige egenskaper.

Overrasket

Motzer og hans forskerkolleger ble imidlertid overrasket over resultatet av studien.

- PD-1-hemmeren Opdivo sammen med CTLA-4 hemmeren Yervoy er en veldig effektiv immunterapikombinasjon som i metastatisk setting revolusjonerte for noen år tilbake hvordan vi behandler avansert nyrecellekreft. Vi hadde begrunnet håp om at når vi tok denne effektive behandlingen i bruk i en adjuvant setting ville vi eliminere muligheten for at kreften sprer seg.

- Det negative resultatet er enda mer overraskende siden KEYNOTE-564 studien - en randomisert fase 3-studie med PD-1-hemmeren pembolizumab (Keytruda) - viste at når den ble gitt etter kirurgi for nyrekreft, forbedret sykdomsfri overlevelse (DFS) seg signifikant for pasientene. Men i CheckMate -914-studien ble antall pasienter som fikk tilbakefall etter nefrektomi ikke signifikant redusert med tidlig immunterapi, og dette til tross for bruk av en kombinert immunterapi med ipilimumab og nivolumab, som regnes som en svært kraftig behandling i mange solide tumortyper, sier han.

Bivirkninger kan være forklaringen

- Hva er årsaken til at CheckMate -914 feilet?

- Vi har ikke alle svarene her og nå, men én forklaring kan være bivirkningene siden mange av pasientene valgte å avslutte behandlingen før det hadde gått seks måneder. En annen forklaring kan være at tiden som pasientene skulle stå på behandlingen er for kort. De fleste adjuvante studiene har en behandlingstid på ett år, sier han.

- Vi gjennomfører nå en studie med nivolumab som monoterapi, så jeg tror resultater fra denne vil gi oss svar på om det dreier seg om tolerabilitetsproblematikk, sier Motzer.

Powered by Labrador CMS