Legemidler og biotek

Vi kan ikke ha det slik at bare rike eller de med privat helseforsikring kan få adjuvant behandlingen som forlengst er innført i Europa og i våre naboland, sier styreleder i Melanomforeningen Kari Anne Fevang.

Bønnfaller Beslutningsforum: – Si ja til forebyggende immunterapi slik at flere pasienter med ondartet føflekkreft kan overleve!

Beslutningsforum har utsatt vurderingen av å gi immunterapi som forebyggende tilleggsbehandling til pasienter med malignt melanom som har gjennomgått operasjon. I Norge er det kun det private sykehuset Aleris som tilbyr slik adjuvant behandling. Prislappen er 1 million kroner.

Publisert

– Vi er utrolig skuffet over at Beslutningsforum har utsatt vurderingen av adjuvant behandling. Det er spesielt ille siden vi vet at det er mye bedre å gi immunterapi tidlig for da blir resultatet bedre. Å vente til man er så alvorlig syk som man nå må være for å få immunterapi, vil føre til at mange vil dø. Det sier Kari Anne Fevang. Hun er styreleder i Melanomforeningen.

300 dør hvert år

Malignt melanom er den alvorligste formen av hudkreft og er blant kreftsykdommene som øker mest. I 2017 fikk over 2200 nordmenn denne kreftformen. Det er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet.

Norge har en av verdens høyeste forekomster av føflekkreft som er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15-54 år. Hvert år dør cirka 300 personer av denne sykdommen.

Sammenlignet med andre land med tilsvarende høy forekomst av malignt melanom, har Norge en høy dødelighet.

Høy melanom-dødelighet i Norge

Ondartet føflekkreft er den alvorligste formen av hudkreft. Den utvikles fra de pigmentdannende cellene i huden. Føflekkreft oppstår vanligvis i huden, men kan også forekomme i øyet og i sjeldne tilfeller i slimhinner. Sykdomsprogresjonen er klassifisert etter stadier.

Selv etter kirurgisk fjerning av føflekker har pasienter med fremskreden sykdom stor risiko for tilbakefall og død. Det er her forebyggende immunterapibehandling kommer inn. Forebyggende immunterapibehandling – såkalt adjuvant behandling har vist svært gode behandlingsresultater på pasienter som har kirurgisk fjernet føflekker. Men i Norge blir immunterapi kun gitt til melanompasienter med kreft i stadie IV som har så fremskreden spredning at kreften ikke lenger kan opereres. Disse pasientene kan få immunterapi på offentlige sykehus i Norge, men det er om lag 40-50 prosent som ikke har effekt av denne behandlingen i dette stadiet.

Nå kjemper Melanomforeningen for at pasienter som har sykdom i stadie III, der kreften ikke har spredd seg så kraftig at den fremdeles kan opereres, skal bli behandlet med immunterapi etter operasjonen. Det var ventet at Beslutningsforum ville vurdere adjuvant behandling på sitt møte den 27. mai, men nå er behandlingen utsatt.

Kun for rike

– Etter regelverket skal Beslutningsforum ta stilling til en ny behandlingsmetode i løpet av 180 dager. Denne fristen er allerede kraftig overskredet med et halvt år og ingen kan fortelle oss når eller om adjuvant behandling blir tilgjengelig på norske offentlige sykehus. Vi kan ikke ha det slik at bare rike eller de med privat helseforsikring kan få adjuvant behandlingen som forlengst er innført i Europa og i våre naboland, sier Kari Anne Fevang.

Kari Anne Fevang har selv melanomkreft i stadie IV, en diagnose hun fikk i desember 2014. Hun overlevde takket være at hun fikk immunterapi.

Les også: Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner.

-Det er så skuffende og trist at vi ikke har fått den norske godkjenningen på adjuvant behandling slik at også melanompasienter i stadie III –  der kreften har spredd seg til lymfeknutene – kan få tilbud om forebyggende immunterapi etter at de er operert. Vi vet at dette vil redusere risikoen for tilbakefall. Når pasientene får behandling med immunterapi tidlig gir det bedre resultater enn om man venter til man er så syk som jeg var. Da er det flere som ikke har effekt av behandlingen. Vi vil så gjerne ha den godkjenningen på plass nå slik at flere norske melanompasienter kan overleve, sier Fevang.  

Du fikk diagnosen malignt melanom stadie IV i desember 2014. Hva tenkte du da?

Trodde håpet var ute

– Det var slutt, trodde jeg. I 2014 var en slik diagnose ensbetydende med å få en dødsdom. Onkologen fortalte med kreften hadde spredd seg til lever, lymfer og bløtvev. To uker senere var det spredning til lunger, og en svulst vokste synlig utenpå huden. – Legen var tydelig på at jeg aldri kom til å bli frisk. Den eneste hjelpen jeg kunne få var cellegift som lindrende behandling når det nærmet seg slutten, forteller Kari Anne Fevang.

– Heldigvis ble ikke det slutten. Jeg lever ennå takket være at jeg kom på en forsøksstudie der jeg fikk prøve ut immunterapi. Uten denne behandlingen hadde jeg vært død nå, forteller hun.

Immunterapi er et paradigmeskifte i kreftbehandlingen

– Selv etter kirurgisk komplett fjerning av synlig sykdom har disse pasientene stor risiko for tilbakefall og død. Livsforlengende adjuvant behandling ble godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) den 20.12. 2017 etter å ha vist svært gode resultater i studier. Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) har også godkjent slik behandling, sier Anna Winge-Main. Hun er spesialist i onkologi og er overlege med fagansvar for malignt melanom ved avdeling for kreftbehandling på Radiumhospitalet.

– Immunterapi har medført et paradigmeskifte i kreftbehandling de siste par årene, men adjuvant behandling med immunterapi er foreløpig ikke tilgjengelig i den offentlige helsetjenesten i Norge, sier Winge-Main.

Les også: Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre.

I Norge er det kun privatsykehuset Aleris som tilbyr immunterapi som tilleggsbehandling til pasienter som har gjennomgått operasjon for å fjerne melanom med omgivende vev og lymfeknuter. En slik behandling koster etter det HealthTalk erfarer om lag 1 million kroner hos Aleris.

Medikamentell behandling av melanom er i Norge kun tilgjengelige for i pasienter med spredning eller som har inoperable svulster. Adjuvant behandlinger en tilleggsbehandling som gis etter en kreftoperasjon, for å redusere risiko for tilbakefall. Adjuvant behandling for å redusere sannsynlighet for tilbakefall hos pasienter som har fjernet en føflekk, men som har stor risiko for tilbakefall, er for tiden til vurdering i Beslutningsforum for kostnadseffektivitet.

Man vet at pasienter i stadium III som opereres har stor risiko for tilbakefall. Studier har vist at behandling med immunterapi signifikant reduserer risiko for tilbakefall hos denne pasientgruppen.

– Vi er utrolig skuffet over at Beslutningsforum har utsatt vurderingen av adjuvant behandling. Det er spesielt ille siden vi vet at det er mye bedre å gi immunterapi tidlig for da blir resultatet bedre, sier styreleder i Melanomforeningen, Kari Anne Fevang.
Powered by Labrador CMS