Legemidler og biotek

Pasientene vil møte fastlegen ansikt til ansikt

Publisert

Regjeringen vil innføre krav om at fastleger skal tilby videokonsultasjon. Men det er bare 14 prosent som mener at det siste besøket hos fastlegen ikke hadde trengt å være fysisk. Kun 1 prosent har hittil hatt videokonsultasjon med fastlege eller privat allmennlege.

Dette fremgår i en ny undersøkelse blant 1162 norske innbyggere som Kantar TNS Norsk Gallup har gjort for Direktoratet for e-helse.

Her er hovedfunnene fra undersøkelsen:

 • 90 prosent av pasientene foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt. Det er små forskjeller mellom gamle og unge   
 • Veldig få mener at sitt siste sykehusbesøk kunne vært erstattet med andre former for kommunikasjon enn fysisk oppmøte
 • Det er få  - bare 14 prosent - som mener sitt siste besøk hos fastlege ikke hadde trengt å være fysisk
 • Kun 1 prosent sier at de har benyttet seg av videokonsultasjon med fastlege eller privat allmennlege.

Anja Regine Schönhaug er markedssjef i det norske videokonferanseselskapet Confrere som har omlag 100 fastleger som kunder. Hun er ikke overrasket over at pasienter ønsker å møte legene ansikt til ansikt.

Et supplement
- Videokonsultasjon er et nytt konsultasjonsverktøy for legene, og det er svært få pasienter som har prøvd dette. Vi mener at videokonsultasjon er et supplement og ikke skal komme i stedet for den fysiske konsultasjonen, sier Schönhaug. Hun opplever en sterkere interesse blant fastleger som vil tilby videokonsultasjon til sine pasienter.

Hvor stor utbredelse regner dere med at videokonsultasjon vil få?

-Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse anslår i en rapport at videokonsultasjoner i fremtiden kan utgjøre 15-20% av konsultasjonene i fastlegepraksisen. Det baserer de blant annet på dybdeintervjuer med fastleger som gjør videokonsultasjoner, samt erfaringer fra Sverige, Danmark og private aktører, forteller Schönhaug.

Brukes mest av barnefamilier
Statistikk fra Sverige viser enorm vekst for videobaserte legetjenester. Over 30.000 videokonsultasjoner i måneden i Sverige

-Vanligvis øker bruken av helsetjenestene jo eldre man blir. For videokonsultasjoner er mønsteret motsatt. Storforbrukerne er de som er under 35 år, med småbarn under fire år som den aller største gruppen. Én av fire konsultasjoner med småbarn i Stockholms Län gjøres på video, forteller hun.

Hva er tilbakemeldingene fra de norske legene som tilbyr videokonsultasjon?

De fastlegene som tilbyr videokonsultasjon er veldig fornøyde. I en videokonsultasjon kan både legen og pasienten enkelt stille oppfølgingsspørsmål. De ikke-verbale aspektene, som er så viktige for god kommunikasjon og relasjonsbygging mellom lege og pasient, kommer også frem. Konsultasjonene er ofte korte og konsise og pasientene føler seg godt fulgt opp. Legene som bruker videokonsultasjon sier at det fungerer like godt som en fysisk samtale på kontoret. Men det er viktig å påpeke at videokonsultasjoner bør være styrt av legene som kjenner pasientene. Det er de som vet når det kan brukes og videokonsultasjon egner seg selvsagt ikke for alle typer konsultasjoner, sier Schönhaug.


Basert på Confrere sine egne erfaringer og rapporten E-konsultasjon hos fastlege og legevakt oppsummerer Anja Regine Schönhaug hvilke tilfeller som særlig egner seg for videokonsultasjon. Hun mener det generelt er en fordel at legen kjenner kjenner pasienten fra før når video skal benyttes.

 • Ved oppfølging, veiledning og forebygging, for eksempel av pasienter med diabetes og KOLS.
 • Rådgivning, eksempelvis om kosthold eller røykeslutt.
 • Endring eller fornying av enkelte resepter.
 • Ved psykisk sykdom der enkelte pasienter kan ha lettere for å åpne seg opp og snakke fritt over video, forteller legene i rapporten. Det kan også senke terskelen for å ta kontakt, for eksempel slik at unge voksne tidligere kan oppsøke fastlegen hvis de opplever psykiske plager.
 • Når pasienten har lang reisevei.
 • Når det er smittefare. Pasienter med stor smittefare, men som eksempelvis kun har behov for sykemelding, bør heller møtes over video for å redusere smittefaren for andre pasienter og helsepersonellet.
 • Ved enkle vurderinger. I enkelte tilfeller kan det gjøres enkle vurderinger, for eksempel av smertepåvirkning, respirasjonsfrekvens, utslett og hevelser.

Små endringer de siste årene
Undersøkelsen viser at etterspørselen etter digital kommunikasjon med helsepersonell i sykehus og allmennlegetjenester ikke har økt de siste årene. Pasienter ønsker å møte helsepersonell ansikt til ansikt, selv om utbredelsen og omfanget av digital kommunikasjon har økt. Sammenlignet med en undersøkelse fra 2013 er det klart at holdningene til fysisk oppmøte er stabile over tid. I Danmark derimot er det færre som foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt.

Accenture-rapport skyter over mål
I rapporten Vårt Digitale Norge hevder konsulentselskapet Accenture at det er et potensial for at 40 prosent av alle legetimer kan gjennomføres som e-konsultasjon innen 2025.  I undersøkelsen til Direktoratet for e-helse, svarer kun 1 % av respondentene at de har benyttet seg av videokonsultasjon med fastlege eller privat allmennlege. I rapporten Digital modenhet ved norske fastlegekontor fremkommer det at kun 8 prosent av fastlegekontorene tilbyr videokonsultasjon

Det er ikke å ta for hardt i at dersom Accenture sin spådom skal slå til, må det skje radikale endringer i holdningene blant pasientene og dyptgripende forbedringer i det digitale tilbudet hos fastleger og sykehus.


Illustrasjonfoto.
Powered by Labrador CMS