Det er for få nyredonorer. I samråd med Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet planlegger Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte å gå i dialog med myndighetene om aktuelle tiltak. LNT har eksempelvis lenge ment at utredningen av levende donorer bør inngå i et pakkeforløp.
Det er for få nyredonorer. I samråd med Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet planlegger Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte å gå i dialog med myndighetene om aktuelle tiltak. LNT har eksempelvis lenge ment at utredningen av levende donorer bør inngå i et pakkeforløp.

Vil se på muligheten for å etablere pakkeforløp for levende nyredonorer

Transplantasjonstallene for tredje kvartal i 2022 viser en betydelig nedgang i antallet nyretransplantasjoner med levende donor. Mens det per tredje kvartal i 2021 var gjennomført 53 transplantasjoner, er tallet i år 26.

Publisert

- Vi ser med bekymring på tallene, og mener at det er viktig å gjøre grep som kan bidra til å øke antallet levende donorer. Det er viktig i møte med det stadig økende behovet for nyretransplantasjoner, sier Olav Fikse, økonomiansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) i en pressemelding.

Samarbeid med Rikshospitalet

I samråd med Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet planlegger LNT å gå i dialog med myndighetene om aktuelle tiltak. LNT har eksempelvis lenge ment at utredningen av levende donorer bør inngå i et pakkeforløp.

Bekymret: Olav Fikse i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
Bekymret: Olav Fikse i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)

- Et pakkeforløp vil sikre forutsigbarhet for donor med tanke på hvilke undersøkelser som skal gjøres når og hvem man skal forholde seg til. Det vil også sette tydeligere rammer for sykehusene som utreder mulige donorer, som vil bidra til å effektivisere prosessen. Mange opplever at utredningen drar ut i tid, sier Fikse.

- Vi i fagmiljøet på Rikshospitalet ser også verdien av å effektivisere utredningen av levende donorer, så lenge vi er trygge på at kvaliteten på utredningen opprettholdes slik at donors sikkerhet ivaretas, sier Kristian Heldal, seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet.

Hva skyldes nedgangen?

Heldal påpeker at det er vanskelig å fastslå hvilke årsaker som ligger bak nedgangen i antallet nyretransplantasjoner med levende donor i 2022.

— Det er nok sammensatt. Noe kan være pandemirelatert, men det er for tidlig å konkludere sikkert. Vi er i ferd med å kartlegge dette sammen med våre lokale samarbeidspartnere, myndighetene og LNT, sier Heldal.

Seksjonsoverlege Kristian Heldal.
Seksjonsoverlege Kristian Heldal.

533 venter på nyretransplantasjon

Ved tredje kvartal i 2022 er det 533 pasienter som venter på nyretransplantasjon, medregnet de som er midlertidig avmeldt transplantasjonslisten. Antallet som venter har steget jevnt i mange år – og har doblet seg på 10 år.

- Grunnen til det er at vi ikke har tilstrekkelig antall donorer til å dekke etterspørselen. Vi har gjort beregninger som viser at vi for å dekke behovet for organer har behov for om lag 32 ekstra nyrer per år. Dette tilsvarer 16 avdøde givere som kan donere to nyrer hver. Vi har håp om at den nylig innførte metoden for organdonasjon, cDCD, kan bidra til økt tilgang på organer. I tillegg vil økt antall som kan få nyre fra levende donor bidra til å redusere transplantasjonslisten, sier Heldal.

Per 30. september 2022 har 22 av 27 donorsykehus bekreftet at de ønsker a ta i bruk cDCD som donasjonsmetode. De øvrige 5 donorsykehusene er i prosess.

Powered by Labrador CMS