Psykiske lidelser gir ofte ungdom dårlige skolekarakterer. Blant de psykiske lidelsene, har angst- og depresjonsplager sterk negativ påvirkning, men enkeltlidelsen med soleklart størst sykdomsbyrde er ADHD.
Psykiske lidelser gir ofte ungdom dårlige skolekarakterer. Blant de psykiske lidelsene, har angst- og depresjonsplager sterk negativ påvirkning, men enkeltlidelsen med soleklart størst sykdomsbyrde er ADHD.

Psykiske lidelser er en stor sykdomsbyrde for skoleungdom

Av de ulike typer helseproblemer har psykiske lidelser mest negativ innvirkning på skolegangen til ungdom. Det viser en ny FHI-undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har regnet ut hvordan ulike helseproblemer påvirker ungdommers skoleprestasjoner.

Magnus Nordmo og FHI-kolleger er først i verden med å beregne ulike lidelsers byrde for skolegangen slik at de kan sammenlignes med en enkel prosent. Dermed kom forskerne frem til hvilke lidelser som totalt sett går mest ut over ungdommenes skoleprestasjoner.

Denne beregningen omtales som «The Educational Burden of Disease», eller den utdanningsmessige sykdomsbyrden.

Artikkelen «The educational burden of disease: a cohort study» er publisert i prestisjetunge The Lancet Public Health.

– Psykiske lidelser har mest negativ innvirkning på skolegangen, med god margin, sier førsteforfatter Magnus Nordmo. Han er postdoktor ved Senter for fruktbarhet og helse.

ADHD har størst sykdomsbyrde

– Blant de psykiske lidelsene, har angst- og depresjonsplager sterk negativ påvirkning, men enkeltlidelsen med soleklart størst sykdomsbyrde er ADHD. Den er både relativt vanlig og assosiert med dårligere skolekarakterer, sier Nordmo videre.

Blant de kroppslige lidelsene er sykdomsbyrden langt mindre og relativt jevnt fordelt.

– Vi mistenker at en del av de kroppslige lidelsene egentlig har et viktig element av psykisk lidelse i seg. Vi ser for eksempel at vitaminmangel slår ganske kraftig ut hos både gutter og jenter. Det er vanskelig å forklare fra et læringsperspektiv, men gir mening når vi spør oss selv: Hvem er det som testes for vitaminmangel hos fastlegen? Jo, dem som forteller om energimangel, som er et symptom på depresjon, forteller Nordmo.

Han legger til at de fleste veldig alvorlige somatiske sykdommene, som kreft, er for sjeldne til å vekte tungt som sykdomsbyrde.

Data fra fastlegen

Gjennom helsedata fra fastleger, har forskerne fulgt nesten en halv million norske 11–16-åringer.

– Studien styrkes av at vi har tilgang til data fra fastlegene. Veldig mange går til fastlegen sin med problemet, men få får innpass i spesialisthelsetjenesten, sier Nordmo.

Forskerne så først på diagnosene ungdommene fikk hos fastlegen, deretter hvilke endelige avgangskarakterer de fikk på ungdomsskolen.

– Ved å rette blikket fremover, er det lettere å tolke om sykdommen påvirker skolegangen og ikke motsatt.

For å isolere effekten av ulike lidelser, har forskerne blant annet sammenlignet skoleresultatene mellom søsken.

Powered by Labrador CMS