Politikk

Vil at Stortinget setter maksgrense for hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de starter metodevurderingene

FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud mener det er uakseptabelt at Legemiddelverket ofte venter flere måneder før de i det hele tatt starter metodevurderingene på livsviktige sykehuslegemidler. Nå vil han ha stortingsflertallet med seg for å kreve at regjeringen forskriftsfester hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de setter i gang en metodevurdering.

Publisert Sist oppdatert

Bård Hoksrud og Fremskrittspartiet er dermed på linje med generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. I forrige uke sa hun til HealthTalk at helseministeren nå må vurdere vurdere å outsource metodevurderingene og forskriftsfeste når Legemiddelverket skal starte saksbehandlingen.

Men de møter motstand fra politisk ledelse i Helsedepartementet. HealthTalk har spurt helseminister Ingvild Kjerkol om en hun vil forskriftsfeste hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de setter i gang en metodevurdering. Hennes statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier i en epost:

«Det vil ikke være riktig av departementet å kommentere på det pågående utviklingsarbeidet i Legemiddelverket. Regjeringen har et uttalt mål om å redusere tidsbruken i Nye metoder, og de regionale helseforetakene arbeider nå sammen med etatene for å finne gode løsninger som effektiviserer arbeidsprosessene. Basert på deres rapportering på dette arbeidet i oktober 2022, vil vi vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging for å bidra til å nå målet om raskere tilgang til nye metoder.»

- Må få på plass en forskrift

- Det handler om å hjelpe mennesker. Norge er et av de beste landene i verden. Da har vi muligheten til å gi folk medisiner. Men da må Legemiddelverket komme i gang med metodevurderingene så raskt som mulig. Jeg mener at vi må få på plass en forskrift som gjør at Legemiddelverket raskt kommer i gang med metodevurderingene. Det handler om pasientene og om livet til pasientene, sier Bård Hoksrud.

HealthTalk har avdekket at Legemiddelverket ofte venter flere måneder før de i det hele tatt starter metodevurderinger. 32 legemidler venter nå på å få tildelt saksbehandler. 8 legemidler har ventet lengre enn 180 dager.

I en metodevurdering skal Legemiddelverket vurdere om kostnadene til et legemiddel står i rimelig forhold til nytten og sykdommens alvorlighet - og så gi en innstilling til de fire regiondirektørene i Beslutningsforum. Det er krav om at alle nye legemidler skal metodevurderes før endelig beslutning om finansiering tas av Beslutningsforum.

- Dette er ikke godt nok. 180 dager er veldig mange dager som går til spille. Når Legemiddelverket venter så lenge på å starte saksbehandlingen bidrar det til å ytterligere øke tiden det tar før pasientene får tilgang til livsviktig medisin. Det er godt dokumentert i Proba-rapporten, som evaluerte Nye metoder at Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Det tar nesten tre ganger så lang tid å få medisiner i rike Norge enn i nabolandet vårt Danmark. Folk dør mens de venter på medisiner som kan redde livene deres. Det er uholdbart, sier Hoksrud.

Krav til blåreseptlegemidler, men ikke sykehuslegemidler

Hoksrud sier det er tankevekkende at regjeringen har forskriftsfestet hvor lenge Legemiddelverket kan vente før de starter metodevurderingen på Blåreseptlegemidler, men ikke for sykehuslegemidler. Forskrift om legemidler § 14-10 setter nemlig krav om at Legemiddelverket skal starte metodevurderingen for å fatte et vedtak om forhåndsgodkjent refusjon (såkalt blåresept) når legemidlet har markedsføringstillatelse og produsenten har sendt inn nødvendig dokumentasjon.

Men det er altså ikke noe krav til hvor raskt Legemiddelverket skal starte saksbehandlingen på sykehuslegemidler. Det betyr at etaten i realiteten selv kan beslutte når metodevurderingen av et sykehuslegemiddel skal starte, og køen av legemidler som venter på saksbehandler øker.

Vil utfordre helseministeren

- Jeg synes ikke det bør være noen forskjell på blåreseptlegemidler og sykehuslegemidler når det gjelder hvor raskt en metodevurdering skal starte. Vi kommer til å utfordre helseministeren på dette. Det kan hende vi kommer til å fremme et forslag under Stortingsdebatten når vårt representantforslag om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter skal debatteres og voteres over. Jeg håper at regjeringspartiene også ser viktigheten av å komme raskt i gang med metodevurderingene, sier Hoksrud.

Powered by Labrador CMS