Politikk

Stortinget legger Aps ruskompromiss dødt

Både Frp, Høyre, Venstre og SV sier blankt nei til forslaget fra Arbeiderpartiet om at narkotika bare skal avkriminaliseres for tunge rusavhengige.

Publisert

Dermed har Ap kun støtte fra Senterpartiet, som har lagt fram et likelydende forslag om en delvis avkriminalisering i Stortinget.

Forslaget er dødfødt, mener Venstres helsepolitiske talsperson Carl-Erik Grimstad.

– Det kommer ikke på tale å kompromisse på det som er hele logikken i rusreformen, nemlig å skape et helt nytt byggverk rundt ruspolitikken. Ap har illusjoner om at det går an slå noen planker på et bygg som har alvorlige setningsskader, sier Grimstad til NTB

Frp: Skummel vei

Arbeiderpartiet har håpet på Frps støtte, noe som ville ha sikret flertall i Stortinget, men fra den kanten kommer det klar tale:

– All form for avkriminalisering er helt uaktuelt, sier Frps talsperson Morten Stordalen til NTB.

Han mener det vil være umulig for Stortinget å vedta et strafferettslig skille mellom ulike grupper rusbrukere.

– Det er en skummel vei Ap har slått inn på, sier Stordalen.

Det samme mener Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland.

– Vi har svært vanskelig for å se at det er mulig for Stortinget å vedta en delvis avkriminalisering. Det vil være i strid med Grunnlovens paragraf om likhet for loven, sier Stensland.

Han er saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, der behandlingen av regjeringens forslag til rusreform omsider er i gang etter å ha ligget på vent i påvente av at Ap skulle lande saken på landsmøtet.

Der vendte som kjent Ap, anført av partileder Jonas Gahr Støre, tommelen ned for regjeringens rusreform, som har full avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika som et av hovedgrepene.

– Uten avkriminalisering for alle er det ingen reform, slår Stensland fast.

SV: Eventyrhistorie

Også SV, som i utgangspunktet støttet rusreformen, er imot å innføre et strafferettslig skille.

– En delvis avkriminalisering er en eventyrhistorie fra Ap som ingen skjønner hva egentlig betyr, sier SVs Nicholas Wilkinson.

Det samme mener Venstre.

– Aps forslag er en fiksjon. Det vil være umulig å regulere, sier Grimstad.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol erkjenner at den juridiske siden av saken er vanskelig. Den blir ikke enklere av at jusstopper som tidligere og nåværende riksadvokat er høyst uenige om hvorvidt det er mulig å innføre et strafferettslig skille.

– Dette må nok utredes, sier hun.

Det må Ap i tilfelle sørge for selv, varsler Stensland. Som saksordfører kommer han ikke til å bestille en utredning på vegne av komiteen.

– Jeg har ikke til hensikt å bestille en utredning på noe jeg prinsipielt er imot.

Trekker ikke forslaget

Forslaget til rusreform ligger nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Selv om det er klart at forslaget om avkriminalisering faller, går prosessen som planlagt.

– Det ligger flere tiltak i regjeringens forslag som kan behandles, og som kan gjøre livet enklere for rusavhengige, sier Stensland.

Innstillingen fra komiteen skal etter planen foreligge 27. mai, mens saken skal opp til debatt 3. juni.

Ap og Sp sier nei til regjeringens rusreform, men vil avkriminalisere rusbruk for tunge rusavhengige. Det spørs om de får de store partiene på Stortinget med seg. Foto: NTB
Powered by Labrador CMS