Politikk

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil skrote godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Regjeringen klar med innstramminger i fritt behandlingsvalg

«Rett til fritt behandlingsvalg» i helsevesenet skal erstattes av «rett til valg av behandlingssted», foreslår regjeringen. Pasientene skal fortsatt ha rett til å velge hvor behandlingen skal ytes, både blant offentlige sykehus og blant private aktører som har avtale med de regionale helseforetakene.

Publisert

Mandag sendte regjeringen sine forslag til endringer i ordningen som er blitt kalt «fritt behandlingsvalg» ut til høring. Arbeiderpartiet har lovet å avvikle ordningen fra 2023, og i Hurdalsplattformen har regjeringen blitt enig om å avvikle den såkalte godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg går ut på at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.

Godkjenningsordningen går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med helseforetakene, kan godkjennes som leverandører av helsetjenester. Dette foreslår regjeringen nå at forsvinner.

– Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil imidlertid fremdeles kunne velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak, skriver regjeringen i høringsbrevet.

«Valg av behandlingssted»

Det understrekes at retten til å velge ikke knytter seg til behandlingen, men hvor behandlingen skal skje.

– Departementet foreslår derfor at «rett til fritt behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av behandlingssted».

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at bruk av private aktører bør reguleres gjennom avtaler som sikrer offentlig styring av tilbudet og hvor tilbudet etableres.

– Fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Ordningen har derimot trukket penger fra lokalsykehus – og i hovedsak gått til private klinikker på Østlandet. Det er viktig at tilbudet i den offentlige spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for alle og gir gode og helhetlige pasientforløp. Vår regjering mener at bruk av private aktører bør reguleres gjennom avtaler som sikrer offentlig styring av tilbudet og hvor tilbudet etableres, sier Kjerkol i en pressemelding.

Kan fortsatt velge private

Helseministeren sier at de ikke vil fjerne pasientenes rett til å velge behandlingssted.

– Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom både offentlige og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud, sier Kjerkol.

Regjeringens plan er å oppheve godkjenningsordningen fra 1. januar neste år. Forslaget er på høring fram til 1. juli i år.

Powered by Labrador CMS