Politikk

Presidenten i Legeforeningen: - Ikke godt nok at Norge bruker nesten tre ganger lengre tid på å ta i bruk nye legemidler enn Danmark

- Norske pasienter fortjener at Beslutningsforum for nye metoder ikke bruker lengre saksbehandlingstid på å innføre nye sykehuslegemidler enn Danmark. Det sier presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Publisert Sist oppdatert

I Danmark tar det i gjennomsnitt 176 dager før et legemiddel er innført i spesialisthelsetjenesten. Norge bruker 414 dager.

Dilemma

Hun forteller at sykehuslegene daglig står overfor et stort dilemma: Skal alvorlig syke pasienter informeres at det finnes effektive legemidler som er innført i våre naboland og som pasienten selv kan kjøpe privat, men som ikke kan tilbys i det norske offentlige helsevesenet?

- For legene er det frustrerende at det finnes behandling, men som de ikke kan tilby pasientene. Det er en krevende etisk vurdering om man som lege skal fortelle pasienter at de kan gå til et privat sykehus og kjøpe dette legemidlet, for legen vet jo ikke om pasientene har penger til dette.

Todelt helsevesen

Hun forteller at dette bare er starten på et todelt helsevesen. - Det at vi ikke raskere tar i bruk legemidler kommer til å bli et økende problem, sier hun.

Presidenten i Legeforeningen forteller at det nå kommer stadig nye persontilpassede kreftlegemidler og ikke minst blir diagnostikken i form at genetisk test av kreften bedre slik at legene i økende grad kan gi pasientene mer effektiv behandling.

- Dette er selvsagt kostbart og det er politikerne som må bestemme hvor mye penger vi som samfunn skal bruke på helse. Men tidlig presisjonsdiagnostikk- og behandling vil føre til at flere kan komme tilbake i arbeid og få et godt og langt liv. Dette må også tas med i regnestykket. Vi trenger å bygge opp de medisinske fagmiljøene som kan gjennomføre de genetiske testene og investere i nytt utstyr for her henger Norge etter, sier hun.

Under et seminar i regi av Oslo Cancer Cluster sa viseadministrerende direktør i Helse Sør- Øst Jan Frich at helseforetakene får bevilget en gitt sum penger over statsbudsjettet hvert år og må gjøre prioriteringer innenfor denne rammen. Når det gjelder legemidler er prioriteringskriteriene sykdommens alvorlighet, nytte av behandlingen og ressursbruk - som til sammen gir uttrykk for behandlingens kostnadseffektivitet, sa Frich. Han understreket at Beslutningsforum sier ja til å innføre tre av fire nye kreftmedisiner.

Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF Foto: Helse Sør-Øst
Powered by Labrador CMS