Politikk

Professor Gunnar Bovim skal lede regjeringens helsepersonellkommisjon.

Ny kommisjon skal se på bemanningen i helsevesenet de neste 20 årene

Regjeringen har nå oppnevnt kommisjonen som skal vurdere behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgssektoren frem mot 2040. Professor Gunnar Bovim skal lede helsepersonellkommisjon.

Publisert

Innen 2023 skal Helsepersonellkommisjonen levere en NOU, der de skal presentere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet.

Innovasjon og mobilisering

Kommisjonen skal blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i helsetjenestene.

Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres.

I statsråd fredag ble professor og nevrolog Gunnar Bovim utnevnt som leder av kommisjonen, som skal legge fram sin rapport 1. februar 2023.

Bovim er tidligere rektor ved NTNU og er nå tilknyttet universitetes ledelse som rådgiver for undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver.

Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten.

– Kommisjonen er høyaktuell som et svar på det behovet vi har sett forsterket siden pandemien startet når det gjelder flere fagfolk, bemanning av fremtidens helsetjeneste og bedre oppgavedeling mellom profesjonene. Derfor har dette høy prioritet hos regjeringen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Mangel på fagfolk

– Fagfolk er den viktigste ressursen vi har for å kunne gi trygge og gode helse- og omsorgstjenester. En av de største utfordringene i helse- og omsorgstjenesten i årene fremover vil være mangel på fagfolk. Dette er allerede et problem i flere deler av tjenesten, ikke minst i distriktene, understreker Kjerkol.

Helsepersonellkommisjonen har totalt 16 medlemmer fra både arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren.

Medlemmene i helsepersonellkommisjonen

Dette er medlemmene i kommisjonen:

 1. Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 2. Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 3. Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 4. Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 5. Iren Mari Luther, leder, Oslo
 6. Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 7. Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 8. Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 9. Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 10. Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 11. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 12. Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 13. Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 14. Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 15. Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 16. Morten Dæhlen, professor, Tønsberg
Lederen for Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne, er en av 16 medlemmer i helsepersonellkommisjonen. Foto: Thomas B. Eckhoff
En av de største oppgavene vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgstjenesten. For å lykkes med dette, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag og treffsikre tiltak. Det skal kommisjonen levere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: NTB
Powered by Labrador CMS