Politikk

Fra 1. januar innføres overtredelsesgebyr til bruk dersom behandlere forskriver legemidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket.

Nå innføres gebyr for regelstridig forskriving av legemidler

Fra 1. januar innføres overtredelsesgebyr til bruk dersom behandlere forskriver legemidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket.

Publisert

Det opplyser Helsedirektoratet torsdag.

Formålet med gebyret er å øke etterlevelsen av regelverket ved forskrivning på blå resept, for på denne måten å redusere unødvendige utgifter for folketrygden.

Må ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig

For at en behandler skal ilegges gebyret må vedkommende ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Det er Helfo som vurderer om behandlerne forskriver legemidler i strid med folketrygdloven eller tilhørende forskrift.

Helfo forvalter årlig i overkant av 36 milliarder kroner, og i 2020 mottok Helfo over én million refusjonskrav fra helseaktører.

I 2020 ble refusjonskrav for mer enn 800 millioner kroner stoppet i automatiske kontroller, og over 56 millioner kroner ble krevd tilbake etter utbetaling.

Andre reaksjonsmuligheter

I tillegg til overtredelsesgebyr finnes følgende reaksjonsmuligheter og virkemidler i kontrollsaker:

Pålegg om endring av praksis

Pålegg om endring av praksis er en formell advarsel til helseaktøren om å innrette seg etter gjeldende regelverk. Samtidig som helseaktøren får et pålegg, gir vi informasjon om riktig regelverksforståelse. Pålegg om endring av praksis er ikke et enkeltvedtak, og det kan derfor ikke klages på.

Krav om tilbakebetaling

Når Helfo oppdager feilutbetalt refusjon, har Helfo plikt til å kreve pengene tilbake. I disse tilfellene vil vi først sende varsel om at vi vurderer å kreve tilbake refusjon. Før vi fatter vedtak, får helseaktøren mulighet til å opplyse saken ytterligere.

Vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning i inntil 5 år

Når Helfo avdekker alvorlige forhold ved en helseaktørs refusjonskrav og ikke lenger har tillit til helseaktøren, kan Helfo fatte vedtak om at helseaktøren mister retten til å praktisere for trygdens regning i inntil 5 år. I denne perioden får ikke helseaktøren refusjon fra folketrygden for behandling eller tjenester helseaktøren yter. Når Helfo bruker denne reaksjonen, er det for å hindre fremtidig misbruk av trygdens midler.

Politianmeldelse

Noen kontrollsaker er så alvorlige at Helfo mistenker økonomisk kriminalitet. I slike tilfeller kan Helfo politianmelde helseaktøren.

Powered by Labrador CMS