Politikk

PRINSIPIELL SAK: – Hvis ikke Legeforeningen hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene, sier Anne-Karin Rime.

Legeforeningen avblåser blåreseptaksjonen: – Helseministeren har svart oss

Legeforeningen har fått gehør for sine bekymringer omkring gebyrordningen av medisiner på blå resept. Nå skal forskriften endres slik at leger kan unngå bøter.

Publisert

– Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president Anne-Karin Rime Legeforeningen.

Bred støtte

Foreningen har reagert kraftig på at leger kan bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Onsdag denne uken rådet foreningen medlemmene til åbegrense forskrivingen av blå resept. Siden har det vært bevegelse i saken.

– Helseministeren har svart oss. Blant annet på bakgrunn av direkte dialog med statsråden og omfattende kontakt med alle partier på Stortinget er vi nå trygge på at gebyrordningen vil bli tatt opp til ny vurdering. Vi har bred politisk støtte for vårt syn, sier Rime.

Fra 1. januar innførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr til helsepersonell dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept i strid med reglene. Gebyret kan bli på opptil 212.789 kroner.

Ville blitt verre på sikt

– For oss er det en prinsipiell sak. Hvis Legeforeningen ikke hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene, mener Rime og legger til:

– Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt, påpeker Rime og viser til prosessen departementet nå igangsetter for å revidere regelverket.

Det var et enstemmig storting som i 2019 godkjente lovendringen som hjemler overtredelsesgebyret, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

Den forrige regjeringen godkjente dagens forskrift, men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunne opplyse i et brev til Legeforeningen onsdag at hun ønsket å endre forskriften.

– Jeg vil sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, opplyste hun.

Krever lovendring

Stortingsrepresentant André Skjelstad i Venstre mener derimot at en endring av forskriften og retningslinjene ikke er nok, og at det må lovendring til.

– Jeg tror et enstemmig Storting sov i timen da dette ble vedtatt, og ikke var klar over hva det de vedtok egentlig ville innebære. Konsekvensen av regelverket som ble innført, er at det nå blir opp til sårbare pasienter selv å søke om refusjon for medisinene sine. Den byrden synes jeg ikke vi politikere trenger å legge på dem som har det vondt, sier han til NTB.

Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, er glad for utviklingen i saken.

– Her var det nok noen i embetsverket som tok altfor mye Møllers tran. Legene skal selvfølgelig forskrive medisin på blå resept på riktig grunnlag, men å true leger med bøter på opp mot 200.000 kroner, er uhørt, sier han til NTB.

Fra 1. januar innførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr til helsepersonell dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept i strid med reglene. Bildet viser en medisinkarusell i et apotek. Foto: NTB
Det var et enstemmig storting som i 2019 godkjente lovendringen som hjemler overtredelsesgebyret, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen. Den forrige regjeringen godkjente dagens forskrift, men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunne opplyse i et brev til Legeforeningen onsdag at hun ønsket å endre forskriften. – Jeg vil sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, opplyste hun. Foto: NTB
Legene skal selvfølgelig forskrive medisin på blå resept på riktig grunnlag, men å true leger med bøter på opp mot 200.000 kroner, er uhørt, sier Bård Hoksrud (Frp) Foto: NTB
Powered by Labrador CMS