Politikk

Utålmodig: - Vi har et stort potensiale i Norge for å bygge en sterk helsenæring også som eksportvare og ikke minst som kommer vårt eget helsevesen og pasientene til gode, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

- Helsenæringen kan bli en av de viktigste norske vekstnæringene fremover

Lederen i Stortingets Helse- og omsorgskomité Tone Wilhelmsen Trøen (H) er utålmodig og vil få større fart på oppbyggingen av den norske helsenæringen.

Publisert

- Vi har ingen tid å miste. Mange land har opparbeidet seg et forsprang, men Norge har et godt utgangspunkt. Vi har høy kompetanse, sterke innovative miljøer og en høy troverdighet utenfor Norges grenser. Vi må nå smi mens jernet er varmt og sammen gjøre dette til et viktig satsingsområde for Norge, sa Trøen da vi møtte henne på konferansen Helse og fremtid, som arrangeres av Novartis og LMI hvert år – nå for åttende gang.

Tett offentlig privat samarbeid

Hun oppfordrer nå helsenæringen til å ta kontakt med politikere for å få hjelp til å løse konkrete utfordringer.

- Vi som er politikere må få tydelige signaler fra helsenæringen om hvilke hindringer de opplever og hva den trenger hjelp til å løse.

I følge en rapport utarbeidet at konsulentselskapet Menon Economics hadde den norske helseindustrien en samlet omsetning i 2019 på 54 milliarder kroner og næringen har hatt en vekst på over 90 prosent de siste ti årene – en vekst som er betydelig høyere enn for norsk privat næringsliv i samme periode. Men selv om norsk helseindustri det siste tiåret har hatt en sterk vekst er næringen liten, sammenlignet med betydningen av helseindustrien i land som Danmark, Sverige og Sveits.

Sykehusene er en samarbeidsarena

- Hva er din og Høyres oppskrift på å bygge en sterk norsk helsenæring?

- Vi har et stort potensiale i Norge for å bygge en sterk helsenæring også som eksportvare og ikke minst som kommer vårt eget helsevesen og pasientene til gode. For å få til det trenger vi et tett offentlig privat samarbeid, kulturene i disse sektorene er ulike så vi trenger å bygge ned barrierene og hindringene for samarbeid. Det må bli slutt på berøringsangsten mellom akademia og helsenæring, ny kultur må integreres og innovasjon må prioriteres, sier Trøen.

I skrivende stund planlegges det å bygge nye sykehus for mer enn enn 80 milliarder kroner. De 13 prosjektene har et planlagt bruttoareal på nær 1 million kvadratmeter. Trøen mener at sykehusene må bli en arena for forsterket samarbeide mellom helsenæringen og helsevesenet.

- Når vi nå bygger nye sykehus bør det ligge helseklynger og innovasjonssentre i nærheten av sykehusene nettopp for å få den nære kontakten mellom det offentlige og private som både industrien og helsevesenet kan dra nytte av, sier hun.

- I foredraget ditt sa du at det er viktig å få flere kliniske studier til Norge. Solbergregjeringen satte gjennom handlingsplanen for kliniske studier et mål om at antall studier skal dobles innen 2025. Hvordan skal dette skje?

- Jeg opplever at det er stor og tverrpolitisk tilslutning til dette målet i Stortinget. Dette gir jo pasienter tilgang til ny og innovativ behandling. Vi kommer til å følge opp at regjeringen holder fokus og trykk på dette, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Powered by Labrador CMS