Politikk

Innovasjonsparken med nye Radiumhospitalet slik det blir i 2023

Får ikke utvide Innovasjonsparken - Grensen er nådd, sier sjefen i Radforsk

Den 24. august 2015 åpnet Oslo Cancer Cluster innovasjonspark. Målet var å skape et samarbeid mellom kreftforskere, klinikere og andre profesjoner, som er nødvendig for å utvikle ny kreftbehandling. Nå - seks år senere er de klare til å utvide. Planene er klare, men kommunen nekter å selge tre små tomter som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. - Hva skjer, spør Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse (Radforsk Investeringsstiftelse).

Publisert

-Den viktigste grunnen til at vi må utvide er at vi er helt sprengt kapasitetsmessig. Vi har ikke ett ledig kontor igjen noen steder. Vi har selskaper som trenger flere laboratorier og ønsker å gjøre enda mer forskning. Vi har også store internasjonale farmasiselskaper som vil etablere seg i dette miljøet, for miljøet her er blitt veldig internasjonalt kjent. Derfor vil vi så fort som mulig utvide, forteller han.

Byggeplanene er klare

Einarsson sier det er uaktuelt å utvikle Innovasjonsparken et annet sted.

-Vi kan ikke bygge et annet sted. Jeg fikk sammen spørsmål da vi bygde Innovasjonsparken og da sa jeg nei, hvis jeg ikke kan bygge den ved siden av Instituttet for kreftforskning og Radiumhospitalet så har det ingen hensikt. Det må være her hvor ting skjer.

I følge Einarsson har de to muligheter for å utvide på området ved Radiumhospitalet. Den ene muligheten er en tomt eid av Oslo Universitetssykehus.

- Der sloss vi med byråkratene på Oslo Universitetssykehus for å få tilgang til denne tomten, som vi når har fått regulert.

Men det andre alternativet og den virkelig store satsingen til Radforsk Investeringsstiftelse er på nærmere 40.000 kvadratmeter som kan realiseres på området ved siden av Innovasjonsparken. Einarsson forteller at hele området består av seks tomter, 5 små og én stor. Tre av tomtene har de allerede fått tillatelse av grunneierne til å bygge på. Men nå har planleggingen blitt stoppet da Oslo kommune ikke ønsker å selge tre kommunale tomter på mindre enn to mål som i dag ikke er i bruk.

- De tre siste tomtene tilhører Oslo kommune. Det ene er en tomt som går tvers gjennom hele området og som ikke brukes til noen ting, det er kun gjengrodd skog og det er ingen planer om å gjøre noe som helst der. På de andre tomtene er det to fraflyttede kommunalt eide forfalte eiendommer, der er det heller ingen planer om å gjøre noe, sier Einarsson.

Potensialet kan være opptil 40 000 nye kvadratmeter. Innovasjonsparken i dag er på 37 000 kvadratmeter som Einarsson mener sier litt om det potensialet de har ved å utvide Innovasjonsparken.

- Det eneste som hindrer oss i å starte reguleringen, er de tre kommunale tomtene som Oslo kommune ikke vil selge. Jeg har vært i møte med byråden for Næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) og hennes stab fra nærings- og eiendomsavdelingene. Hun var veldig positiv til konseptet, og har også applaudert alt med Oslo Science City som jobber for å gjøre Oslo til Norges første innovasjonsdistrikt. Oslo Science City skal realisere næringsutvikling koblet mot kunnskapsmiljøene i området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Radiumhospitalet.

Også byrådsleder Raymond Johansen er svært entusiastisk til disse planene. Næringsavdelingen i Oslo kommune er kjempepositive og har økt trykket for å få til dette området, men ett eller annet sted i eiendomsavdelingen sitter det noen som sier nei, dere får ikke lov til å kjøpe disse tomtene av oss, forteller Einarsson.

-Da er mitt spørsmål; hvorfor ikke, og jeg får ingen gode svar. Derfor spør jeg byråd Evensen: hva skjer, hvorfor tar du ikke styringen og får dette i gang?

Sykehustomten

Planen om å utvide har vært på bordet lenge, forteller Einarsson. Opprinnelig skulle de bygge på tomten mellom Innovasjonsparken og Institutt for Kreftforskning. Denne tomten er ferdig regulert, men planene ble satt på vent på grunn av byggingen av nye Radiumhospitalet. Dette bygget skal stå ferdig i 2023.

Kommentarer kom også om at bygget ville bli litt for nært det nye Radiumhospitalet. Derfor kom forslaget om å bygge på en annen tomt ved Radiumhospitalet.

Når det gjelder denne sykehustomten, forteller Einarsson at han har hatt møte med Sigbjørn Smeland som er klinikkleder ved Kreftklinikken og Bjørn Atle Bjørnbeth som er administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus om den delen av prosjektet. De er kjempepositive til utvidelsen, sier han.

- Men igjen sitter det en byråkrat et sted i Oslo kommune og sier nei, vi vil ikke. Så da skjønner ikke jeg hvorfor ingen av de som skryter så mye av hva vi gjør skjærer gjennom og sier til disse byråkratene - som sikkert bare gjør jobben sin - at i dette tilfellet så må vi faktisk gjøre dette fordi det er best for alle. Det er frustrerende. Jeg har prøvd alle mulige måter å få dette til på, men nå er grensen nådd. Nå må de som er ansvarlige her ta i et tak

Stopper utviklingen helt

De 15 bedriftene i Radforsk Investeringsstiftelse -porteføljen er spunnet ut av banebrytende kreftforskning, og har i dag en markedsverdi på mer enn to milliarder kroner. - Vi har store ambisjoner om at vi kan bidra enda mer til utviklingen av morgendagens kreftbehandling – til det beste for kreftpasienter over hele verden, sier Einarsson

Han forteller at det allerede eksisterende samarbeidet mellom forskerne, klinikerne og de som jobber opp mot de nystartede bedriftene er så bra og så solid at det ikke vil selv om det nye bygget ikke blir noe av, men han mener de mister muligheten til å ta forskningsmiljøet til neste nivå.

- Da jeg startet opp her for tyve år siden med Radforsk Investeringsstiftelse så lisensierte vi kun ut noen gode ideer. Nå har vi bygd opp et helt nytt økosystem med en helt ny helsenæring som akkurat nå står på spranget til å bli en viktig næring i Norge. Det aller viktigste for meg og alle som jobber her er å sørge for at denne næringsutviklingen utvikler seg videre, sier han.

Han forteller at om Radforsk Investeringsstiftelse ikke får realisert byggeplanene er det en fare for at selskapene som er der kommer til å forsvinne, rett å slett fordi det ikke er nok plass til dem.

- Vi mister muligheten til å bygge nye laboratorier til de nye bedriftene våre og når de allerede eksisterende selskapene vokser blir de tvunget, mot sin vilje, til å flytte ut av området fordi det ikke er mer plass til dem her. Det anser jeg for noe nær en komplett katastrofe, sier han..

-Jeg har ingen plan B. Jeg kan ikke bygge noen andre steder. Jeg kan ikke sette opp en innovasjonspark utenfor dette miljøet, da har det ikke noen hensikt lengre.

Svar fra byråden

Byråden for Næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) svarer på HealthTalk sitt spørsmål om hvorfor de ikke har villet selge eiendommene sine til Innovasjonsparken i en e-post. Hun sier;

- Vi er svært positive til klyngen og aktivitetene i området og er godt kjent med behovet og ønsket til Oslo Cancer Cluster om å utvide, men Oslo kommune eier få tomter i dette området. Derfor undersøker vi nå om det er, eller kan bli behov for tomten til kommunale formål, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse (Radforsk Investeringsstiftelse) Foto: Radforsk
Bilde av den ene tomten Radforsk vil kjøpe av kommunen. Her er det nå kun trær, i bakgrunnen kan du se en av de to kommunale husene Foto: HealthTalk
Tomten Radforsk håper å få kjøpt av Oslo Universitetssykehus Foto: HealthTalk

Radforsk

Radforsk Investeringsstiftelse (Radforsk) er et eviggrønt fond dedikert til tidlige investeringer innen selskaper som utvikler kreftbehandling. 

Radforsk ble grunnlagt som en uavhengig stiftelse i 1986 med navnet Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, og fungerte som teknologioverføringskontor for Radiumhospitalet fram til 2006.

Radforsk Investeringsstiftelse etablerer og investerer i selskaper som utvikler ny terapi og diagnostikk innen onkologi, med et særlig fokus på immunterapi mot kreft, såkalt immunonkologi. Porteføljen består av 15 selskaper, og har en samlet verdi på mer enn 2 milliarder kroner. Noen av etableringene er Algeta, Photocure, Ultimovacs, Nordic Nanovector, Targvovax og PCI Biotech. 

200 millioner kroner har så langt blitt kanalisert tilbake til kreftforskerne ved Oslo universitetssykehus som Radforsk har kommersialisert forskningsidéene til. 

Radforsk var i 2006 med på å etablere Oslo Cancer Cluster, en non-profit forsknings- og næringsklynge innen kreft, og står også bak etableringen av Oslo Cancer Cluster Inkubator og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

Slik kan den nye utvidelsen se ut med de nye byggene Kilde: Cleve Broch AS – Arkitektur og design
Powered by Labrador CMS