Politikk

Kommunene overtar flere sykehjemsplasser fra private tjenesteleverandører, og i 2020 var mer enn 9 av 10 sykehjemsplasser i kommunalt eierskap.

Færre private sykehjemsplasser

Kommunene overtar stadig flere sykehjemsplasser fra private leverandører. I fjor var mer enn ni av ti sykehjemsplasser i kommunalt eierskap, ifølge SSB.

Publisert

SSB-tallene viser også at det er de minste kommunene med under 2 000 innbyggere som har best dekning av sykehjemsplasser for de eldste i alderen 80 år og over.

Ved utgangen av 2020 var det nær 41.300 institusjonsplasser tilgjengelig i omsorgstjenesten. Det er en nedgang på rundt 250 plasser eller 0,6 prosent fra året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen fra 2015 er 950 plasser eller 2,3 prosent.

Sykehjemsplassene utgjør 95 prosent av det samlede antall institusjonsplasser med i overkant av 39.200 plasser. De resterende er fordelt på aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger.

Siden 2015 har eierforholdene for sykehjemsplassene endret seg, ved at flere private sykehjemsplasser blir overtatt av kommunene. I fjor hadde 91 prosent av sykehjemsplassene kommunalt eierskap, sammenlignet med 89 prosent i 2015.

Fra 2015 til 2020 har det blitt om lag 1 000 færre sykehjemsplasser med privat eierskap, noe som representerer en reduksjon på 22 prosent. Samtidig har antallet sykehjemsplasser med kommunalt eierskap økt med i overkant av 500 plasser til 35 800. Dette betyr at 91 prosent av sykehjemsplassene i 2020 hadde kommunalt eierskap, sammenlignet med 89 prosent i 2015. Som figur 2 viser var det vel 300 færre private sykehjemsplasser i 2020 enn året før, altså en nedgang på 8 prosent.

Fra 2015 til 2020 har det blitt om lag 1 000 færre sykehjemsplasser med privat eierskap, noe som representerer en reduksjon på 22 prosent.
Powered by Labrador CMS