Politikk

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) satte tirsdag punktum for den årelange striden om plasseringen av det nye sykehuset på Innlandet.

Det nye Mjøssykehuset skal ligge i Moelv

Etter mange års strid er det nå klart at det nye hovedsykehuset i Innlandet skal ligge i Moelv i Ringsaker kommune. Hamar og Gjøvik mister sine sykehus.

Publisert

Plasseringen av det nye Mjøssykehuset i Innlandet har vært et stridstema i mange år. Tirsdag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med fasiten: Det nye sykehuset skal bygges i Moelv i Ringsaker kommune. Det ble bestemt på et foretaksmøte i Helse sør-øst tirsdag.

– Debatten og utredninger av struktur og lokalisering av sykehusene i Innlandet har pågått i snart to tiår. Jeg er veldig glad for at vi nå har kommet dit at foretaksmøtet kunne beslutte hvordan befolkningen i Innlandet skal få et godt og framtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud, sier Høie i en pressemelding.

Hamar og Gjøvik mister sykehus

Sykehuset i Lillehammer videreføres som et stort akuttsykehus, mens Elverum sykehus får dagkirurgi og skadepoliklinikk. I tillegg skal det etableres en luftambulansebase i Elverum.

Den nye sykehusstrukturen innebærer at de to største byene i fylket, Hamar og Gjøvik, mister sine sykehus, skriver NRK.

Beslutningen er i tråd med tidligere vedtak i Helse sør-øst, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

I mai i år gikk et delt styre i Helse sør-øst inn for et nytt hovedsykehus i Moelv. Året før konkluderte en prosjektgruppe nedsatt av helseforetaket med at sykehuset bør plasseres i Brumunddal. I 2017 vedtok Sykehuset Innlandet at de ønsket sykehuset plassert ved Mjøsbrua.

Utreder «null-pluss»-alternativ

Høie sier at han opplever bred støtte rundt den nye sykehusstrukturen i Innlandet.

–Selv om slike omfattende endringer sjelden møtes med støtte fra alle som berøres, vurderer jeg at strukturen og lokaliseringen vedtatt av Helse sør-øst RHF har bred støtte og gir best grunnlag for å utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste for Sykehuset Innlandet HF, sier Høie i pressemeldingen.

Sykehusstrukturen går nå inn i en såkalt konseptfase, der planene finslipes ytterligere. Høie har sagt at et reelt alternativ til planene, et såkalt «null-pluss»-alternativ, skal utredes. Det innebærer at det nye sykehuset legges til Hamar.

Fakta om det nye Mjøssykehuset

Det nye hovedsykehuset i Innlandet skal ligge i Moelv, har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bestemt.

* I et foretaksmøte med Helse sør-øst 15. juni bestemte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at det nye hovedsykehuset i Innlandet skal ligge i Moelv i Ringsaker kommune.

* Planene for Mjøssykehuset er del av en ny sykehusstruktur i fylket. Den er ventet å koste 8,6 milliarder kroner.

* Den nye strukturen innebærer at Hamar og Gjøvik mister sine sykehus. Lillehammer beholder sitt akuttsykehus, og Elverum gjøres om til et sykehus for planlagte inngrep.

* Det skal også etableres spesialisthelsetjenester i lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge.

* Plasseringen av det nye hovedsykehuset har vært et stridstema i mange år. I 2017 vedtok Sykehuset Innlandet, etter 15 års uenighet, at de ønsket sykehuset plassert ved Mjøsbrua.

* I fjor konkluderte imidlertid en prosjektgruppe nedsatt av Helse sør-øst med at sykehuset bør plasseres i Brumunddal.

* I mai i år gikk et delt styre i Helse sør-øst inn for et nytt hovedsykehus i Moelv. Styreleder Svein Gjedrem måtte bruke dobbeltstemmen sin i en dramatisk avstemning.

* Den nye sykehusstrukturen på Innlandet går nå inn i en såkalt konseptfase hvor et såkalt «null-pluss»-alternativ skal utredes. I dette alternativet legges det nye sykehuset til Hamar.

* Sykehuset Innlandet er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse sør-øst.

* Sykehuset har per dags dato virksomhet på 40 steder i Innlandet med rundt 346.000 innbyggere i opptaksområdet fordelt på 42 kommuner.

Kilder: NTB, NRK, Oppland Arbeiderblad, Sykehuset Innlandet, Helse- og omsorgsdepartementet

Powered by Labrador CMS