Politikk

Riksrevisjonen mener det er store mangler i behandlingstilbudet i psykisk helsevern på kommunalt nivå.

Alvorlig kritikk mot psykisk helsevesen i Riksrevisjonen-rapport

Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra Riksrevisjonen som ble sluppet torsdag. Men Helse Sør-Øst kommer best ut.

Publisert

Riksrevisjonen kaller det alvorlig at det er lang ventetid for behandling og manglende behandlingstilbud for ungdom med psykiske problemer og rusproblemer i mange kommuner, ifølge rapporten.

Det er også alvorlig at mange poliklinikker i psykisk helsevern ikke har de rammebetingelsene som trengs for å gi god behandling. Det mangler kompetanse til å avdekke rusproblemer og behandle kombinasjonen av psykiske problemer og rusmiddelproblemer. I tillegg er det ikke alle pasienter som får tilbud om den behandlingen som anbefales fra Helsedirektoratet.

Ingen i mål med gyllen regel

– Både voksne og barn fikk best behandling i Helse Sør-Øst, skriver Riksrevisjonen.

I noen regioner hadde pasientene opptil 20 prosent mer kontakt med spesialisthelsetjenesten enn i andre regioner.

«Alvorlig» er det nest mest alvorlige begrepet Riksrevisjonen bruker for kritikk i sine rapporter. I granskingen av psykiske helsetjenester brukes «alvorlig» hele fire ganger, mens det er ett forhold som omtales som «sterkt kritikkverdig».

Anbefaler mer støtte fra departementet

Det sterkt kritikkverdige forholdet er at ingen av de regionale helseforetakene har greid å oppnå «den gylne regelen» som ble fastsatt i 2014: at psykisk helsevern skal prioriteres over somatikken. Riksrevisjonen peker på at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ikke har fulgt opp dette målet godt nok i helseforetakene.

Riksrevisjonen anbefaler at departementet vurderer hvordan statlige myndigheter kan støtte kommunene i oppbyggingen av psykiske helsetjenester, ettersom kommunene har fått overført en større del av ansvaret på dette området. Departementet blir også bedt om å følge opp de regionale helseforetakene mer grundig.

Opposisjonen er misfornøyd

I sitt svar til Riksrevisjonen skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at han tar funnene alvorlig og vil vurdere hvordan anbefalingene kan følges opp.

For helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet holder imidlertid ikke denne lovnaden.

– Det er langt mellom liv og lære for helseministeren som i opposisjon lovet at somatikken og psykisk helsehjelp skulle likestilles, sier hun til NTB.

Også Freddy André Øvstegård (SV) reagerer på rapporten.

– Manglene i psykisk helsevern er dramatiske. I kombinasjon med et svært høyt press på de ansatte og forventninger om utskrivninger og rask behandling viser dette et system der det må tas store grep, sier han.

– Det er langt mellom liv og lære for helseministeren som i opposisjon lovet at somatikken og psykisk helsehjelp skulle likestilles, sier helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet. (Arkivfoto) Foto: HealthTalk
Powered by Labrador CMS