Politikk

Regjeringen vil gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022 til utbygging av kreftsenteret på Sykehuset Telemark som skal dekke stordelen av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark.

Vil sette i gang sykehusutbygging i Skien, Ahus og Haugesund

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging av kreftsenteret på Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.

Publisert

– Med lån til disse prosjektene fortsetter vi arbeidet med å legge til rette for mer moderne sykehusbygg og god pasientbehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utbyggingen av kreftsenteret ved Sykehuset Telemark

Med et senter for psykisk helsevern skal Akershus universitetssykehus på sikt samlokalisere sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne med den somatiske virksomheten på Nordbyhagen i Lørenskog. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 695 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 35 millioner kroner i 2022.

Sykehuset Telemark har behov for oppgradering og kapasitetsutvidelse. Utbyggingen av kreftsenteret skal dekke stordelen av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022.

Utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus skjer i flere trinn. Byggetrinn 1 startet i 2018 og deler av utbyggingen ble tatt i bruk i 2021. Byggetrinn 2 vil inneholde nye sengeposter, infeksjonsavdeling, kreftavdeling og flere isolat samt ombygging av poliklinikker og dagbehandling. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 722 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 173 millioner kroner i 2022.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen til sammen nærmere 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. Dette legger til rette for nye og moderne sykehus, som kommer både pasienter og ansatte til gode. Her er en oversikt over alle de sykehusprosjektene som regjeringen Solberg har bevilget låm til i de åtte årene den har sittet.

 • Nytt behandlingsbygg ved Nye Stavanger universitetssjukehus     
 • Regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Nye sykehus på Aker og Gaustad ved OUS
 • Universitetsarealer for UiB og UiS ved Nye Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger)
 • Nytt sykehus i Narvik (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Nytt sykehus i Hammerfest (Finnmarkssykehuset)
 • Helseplattformen i Helse Midt-Norge
 • Protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
 • Protonsenter ved Radiumhospitalet (OUS)
 • Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (Helse Møre og Romsdal)
 • Utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus trinn 1 (Helse Fonna)
 • Nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet (OUS)
 • Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken)
 • Nytt sykehus i Stavanger (fase 1) (Helse Stavanger)
 • Modernisering og oppgradering ved sykehuset i Førde (Helse Førde)
 • Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus
 • Oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
 • Vedlikeholdsinvesteringer ved OUS
 • Utvidelse og modernisering av Sykehuset i Vestfold (ferdig)
 • Nytt barne og ungdomssykehus (fase 2) ved Haukeland universitetssjukehus
 • PET-senter i Tromsø ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Powered by Labrador CMS